Όροι Χρήσης

Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε από την εταιρεία μας, ZAZUELA, η οποία εδρεύει επί των οδών Ι. Καποδίστρια 6, 57010, Ασβεστοχώρι, ΑΦΜ:046573378 ΔΟΥ: Ε’ Θεσσαλονίκης, με e-mail επικοινωνίας [email protected] και τηλ.: 2310 359353

Η χρήση του ιστοτόπου www.zazuela.gr, διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά, καθώς η χρήση του ιστοτόπου συνεπάγεται την αποδοχή τους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης του παρόντος, θα σας συνιστούσαμε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστοτόπου.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Σας παρακαλούμε να ελέγχετε περιστασιακά τους όρους χρήσης του ιστοτόπου, καθώς η εξακολούθηση χρήσης του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

Διαθεσιμότητα Ιστοσελίδας

Η εταιρεία μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια να καθιστά διαθέσιμη αυτήν τον ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή. Η εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να ανασταλεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, που ενδεικτικά περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύεται ως τέτοιο από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται σε εσάς, για προσωπική χρήση και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της εταιρείας. Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης χρήσης εκ μέρους κάποιου επισκέπτη/χρήστη, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη άδεια από την εταιρεία.

Απαγορεύεται αυστηρά σε κάθε επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου να εμπορεύεται, αντιγράφει, αναπαράγει, αναμεταδίδει με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο του ιστοτόπου, κατά παράβαση των παρόντων όρων.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής, οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου  του παρόντος ιστοτόπου, καθώς και για αιτήσεις χορήγησης άδειας αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ο ιστότοπος ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που ενδέχεται να περιλαμβάνονται στον ιστότοπο και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων κ.λπ. αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη, αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης της εταιρείας για το περιεχόμενο ή την ασφάλεια των ιστοσελίδων αυτών.


Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Η εταιρεία μας, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης  και  της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε  μορφής  ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστοτόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Επίσης, η εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι  υπηρεσίες,  οι  επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις    σε όλα τα ερωτήματα που του τίθενται. Ομοίως η εταιρεία μας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η ιστοσελίδα μας ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας.

Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοτόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον ιστότοπο από κακή ή αθέμιτη  χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οποιουδήποτε περιεχομένου εκ μέρους επισκέπτη/χρήστη, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης.